Siłownia MEGA GYM - Skoczów


Powrót

Regulamin Siłowni MEGA-GYM


 1. Klientem Siłowni może zostać każda osoba pełnoletnia, zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 14 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu Karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia.
 2. Osoba kupująca Karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć.
 3. Obsługa recepcji nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia klienta, który może wskazać przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 4. Siłownia zaleca by klienci stosowali intensywność ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.
 5. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana przed wykupieniem Karnetu lub jednorazowego wejścia dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.
 6. Klient korzysta z usług siłowni na własną odpowiedzialność.
 7. Karnet Open wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę.
 8. Karnet Open jest ważny 30 dni od daty zakupu i musi być wykorzystany w tym terminie.
 9. O wszelkich zmianach w siłowni informujemy na naszym fanpage'u lub tablicy informacyjnej.
 10. Za rzeczy pozostawione na terenie Siłowni (w tym szatni) - właściciel siłowni nie odpowiada.
 11. Zakup Karnetu lub jednorazowego wejścia wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.
 12. Każdy klient, który zakupi karnet otrzyma kod uprawniający do wejścia na teren Siłowni.
 13. Za bilet jednorazowy lub karnet można zapłacić w recepcji siłowni gotówką lub za pośrednictwem kart płatniczych, przelewów on-line.
 14. Klient który chce skorzystać z siłowni a na obiekcie nie ma obsługi otrzyma jednorazowy kod dostępu.